Disclaimer

Ondanks het feit dat Qlant de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Qlant is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Qlant is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

HIER zorg
Concept en uitvoering voor zorg evenement
HIER zorg
HSB De Vijverhof
Concept voor nieuwe wet Wzd
HSB De Vijverhof
HSB De Vijverhof
Arbeidscommunicatie voor zorg professionals
HSB De Vijverhof
Oscars Groen
Meer continuïteit in communicatie
Oscars Groen
Alpina Group
Fusiecommunicatie voor de Alpina Group
Alpina Group