Verbinding voor de juiste uitstraling

  

Sterk merk voor het Landelijk Huurders Platform

Huurders van Woonzorg Nederland willen graag prettig, comfortabel en betaalbaar wonen. Het Landelijk Huurders Platform (LHP) ondersteunt hen daarbij. In samenwerking met een bewonerscommissie behartigen zij de huurdersbelangen richting de verhuurder van een woning. Zo staan ze samen sterk bij het waarborgen van woongenot van bewoners.

De vraag van de klant

  

Het Landelijk Huurders Platform wil zich sterk inzetten op meer samenwerking. Ook willen ze kennis en kunde bundelen en het netwerk verder versterken. Ze willen een toekomstbestendige uitstraling die beter aansluit bij de ambities en visie van de organisatie.

Logo LHP

Onze oplossing

  

Bij de start van het project stellen we LHP vragen om het doel en de briefing zo helder en effectief mogelijk te krijgen. Op basis hiervan gaan we aan de slag met het concept en het maken van schetsen. Die presenteren we, om ze vervolgens te bespreken en waar nodig aan te passen. Wij leveren een nieuw logo op in een toolkit: hierin staat het logo in diverse bruikbare extensies, zoals PDF, JPG en EPS. Dit inclusief een duidelijke uitleg over de te nemen stappen voor het gebruik van het logo en de toepassing van kleuren. In eerste instantie laten wij deze nieuwe identiteit terugkomen in een nieuw logo en bijpassende huisstijl.

Jaarverslag LHP
Jaarvergadering LHP

Inzoomen op de kerndoelgroep

  

Het is mooi om te zien hoe deze gemêleerde club met ervaren mensen dit project met ons beetpakt. Vol enthousiasme werken ze aan een sterke basis voor de komende jaren. Naast de nieuwe huisstijl – inclusief logo – zorgen we voor de begeleiding bij het drukwerk, het ontwikkelen van een brochure voor de kerndoelgroep, banieren voor meer herkenbaarheid tijdens presentaties, een e-mailhandtekening, een digitale nieuwsbrief, een basissjabloon voor PowerPoint én een nieuwe website.

Website Landelijk Huurders Platform
Thema LHP

Het resultaat

Een duidelijk merk voor de verschillende doelgroepen. Hiermee verscherpen we continu met elkaar de strategie, zodat deze blijft aansluiten bij de ambities van LHP. Zo maken we van LHP een organisatie die wordt gezien door de bewonerscommissies en de huurders. Ook zorgen we dat LHP steeds meer oog heeft voor deze groep, want dat is waar het om draait.

Zullen we samen iets opbouwen?

qlant bouwt sterke merken. Voor elke onderneming, instelling of organisatie die snapt dat identiteit is wat je bent en imago is wat je verdient. Iets voor jou? Laten we dan samen iets opbouwen. We maken graag kennis.

mail ons