Campagne over nieuwe samenwerking in zorg- en welzijn

  

Informeren voor de juiste ondersteuning en zorg

Capelle Krimpen Verbonden is een initiatief van de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel en regionale zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Zij werken met elkaar samen voor de ouder wordende inwoners van deze regio. Dit doen zij op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Dit  zodat de komende tientallen jaren de juiste ondersteuning en zorg geboden kan worden aan inwoners die dit nodig hebben. 

De vraag vanuit Capelle Krimpen Verbonden

  

We worden met zijn allen steeds ouder. Dit betekent dat er steeds meer ouderen zijn. Veel van hen hebben straks zorg nodig. Er zijn alleen niet genoeg zorgmedewerkers om die zorg te verlenen zoals we nu gewend zijn. Daarom is het belangrijk dat je als inwoner nu alvast nadenkt over je oude dag. Hoe beter we voor onszelf en onze naasten zorgen, hoe langer we zelfstandig thuis kunnen blijven wonen én hoe minder de professionele zorg wordt belast. Hoe communiceren wij dit het beste naar de inwoners van de gemeente Capelle en Krimpen aan den IJssel?

Leliezorg
Leliezorg - Capelle Krimpen Verbonden

Onze oplossing

De gemeenten Capelle en Krimpen werken samen met verschillende instanties op het gebied van zorg, welzijn en wonen onder de naam Capelle Krimpen Verbonden. Samen gaan we de uitdaging aan om deze samenwerking en de noodzaak hiervan bekend te maken en zichtbaarheid te geven.

Via de website

  

Via het platform capellekrimpenverbonden.nl is alle informatie te vinden over dit onderwerp en welke organisaties meedoen met deze samenwerking. De inhoudelijke teksten zijn door Qlant verzorgd. Met verschillende partijen en bewoners zijn wij daarvoor in gesprek gegaan. 

Via een lokale krant

Met een oplage van 78.000 stuks hebben wij een katern gemaakt van 8 pagina’s, specifiek over het onderwerp  ‘Samen werken aan fijn oud worden, met de juiste zorg, woonvorm en welzijn.’ Zowel de tekst, de fotografie als de opmaak is door Qlant verzorgd. Deze katern is deels verschenen in een krant. Het overige deel is als meeneemexemplaar te vinden bij o.a. huisartsenposten.

Het resultaat

  

Wij hebben awareness gecreëerd onder het publiek. Hierbij hebben we verteld wie achter het initiatief ‘Capelle Krimpen Verbonden’ zit en waarom zij dit gestart zijn. Via de site en via de krant hebben wij samen meer dan 100.000 lokale bewoners hiervan op de hoogte gebracht!

Zullen we samen iets opbouwen?

qlant bouwt sterke merken. Voor elke onderneming, instelling of organisatie die snapt dat identiteit is wat je bent en imago is wat je verdient. Iets voor jou? Laten we dan samen iets opbouwen. We maken graag kennis.

mail ons